Czechosłowacja

 

 

Samoloty używane przez lotnictwo czechosłowackie:

 

Aero A.304Avia B.34Avia B.35 ● Avia B.71 ● Avia B.135* Avia B.534 Avia B.634Avia F.39 ● Bloch MB.200 ● Bücker Bü 181 ● Letov S.50 Letov S.218 Letov S.328 ● Tupolew ANT-40 (SB-2)

 

* - używany przez lotnictwo Bułgarii

 

 

        

 

 

 

Aero

Avia

Letov