Wszystkie teksty zamieszczone na tej stronie są własnymi opracowaniami innych tekstów, własnymi tłumaczeniami z innych języków lub są zamieszczone za zgodą autorów lub instytucji posiadających do nich prawa autorskie. Zdjęcia i rysunki pochodzą ze zbiorów osobistych autora oraz zbiorów znajdujących się w Internecie. Jeśli ktokolwiek posiada prawa autorskie do zamieszczonych na tej stronie zdjęć lub rysunków, proszę przesłać informację na adres e-mail podany na stronie głównej. W takim przypadku materiały te zostaną bezzwłocznie usunięte lub użyte za zgodą i wiedzą właściciela.

 

Blackmessiah

 

 

 

statystyki

mapa serwisu

prawa autorskie