Polikarpow

 

 

I-15

I-16

I-153

 

 

I-15

I-16

I-153 Czajka

 

Związek Radziecki